محورهای فعالیت

شرکت های خدمات حفاظتی و مراقبتی نام با توجه به توانمندی های لجستیکی و همچنین توانایی های پرسنلی و مالی، در محورهایی که در ذیل آمده است به فعالیت می پردازد.
این فعالیت ها با رعایت آئین نامه اجرائی هر فعالیت که از سوی مرکز انتظام ابلاغ می گردد، صورت خواهد گرفت
امورمحفاظتی و مراقبتی:
خدمات پیشگیری از وقوع جرم. این نوع خدمات با امور مراقبت و حفاظت از اموال و اماکن و تأسیسات فاقد رده و پوشش حفاظتی، شامل اموال و اماکن خصوصی و دولتی می باشد. خدمات پیشگیری از وقوع جرم از طریق استقرار عامل ثابت و سیار (نگهبان)، و یا نصب تجهیزات مراقبتی-محفاظتی و یا همه موارد تواما صورت می گیرد.

امور خدمات مشاوره و آموزش:

آموزش همگانی و خدمات مشاوره ای جهت پیشگیری از وقوع جرائم
طراحی، تهیه ونصب تجهیزات حفاظتی الکترونیکی والکتریکی وارائه امور خدمات انتظامی
این شرکت می تواند امور خدمات حفاظتی و مراقبتی اماکن و تاسیسات فاقد رده حفاظتی که در زیر آورده شده است را انجام دهد:

مراقبت و حفاظت از محلات
مراقبت و حفاظت از مجتمع های مسکونی
مراقبت و حفاظت از مجتمع های صنعتی
مراقبت و حفاظت از مجتمع های تجاری
مراقبت و حفاظت از مجتمع های درمانی
حفاظت و مراقبت از انبار های خصوصی و عمومی

مراقبت و حفاظت از مجتمع های کشاورزی
مراقبت و حفاظت از میادین میوه و تره بار
مراقبت و حفاظت از سیلوهای زیر ۵۰۰۰۰ تن، انبارها ومخازن سوخت و غیره
مراقبت و حفاظت از پروژه های عمرانی
مراقبت و حفاظت از پایانه های مسافربری
مراقبت و حفاظت از جایگاه های سوخت رسانی
مراقبت و حفاظت از اجلاس، همایش ها و اجتماعات علمی-فرهنگی و تفریحی
مراقبت و حفاظت از بانک های دولتی با نیروهای مسلح و غیر مسلح
مراقبت و حفاظت و نگهداری سیستم ها
مراقبت و حفاظت از نمایشگاه های دائمی و غیردولتی داخلی توزیع و نصب تجهیزات
مراقبت و حفاظت اردوهای سیاحتی-زیارتی
مراقبت و حفاظت از اماکن درمانی، مذهبی،هنری-سینمایی
مراقبت و حفاظت از اماکن زیارتی، تفریحی، آموزشی-فرهنگی، توریستی، ورزشی، هتل ها، پارک ها و ابنیه های تاریخی و اماکن متبرکه
مراقبت و حفاظت از اماکن اداری، بانک های خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه


شرح وظایف گارد امنیتی باید شامل وظایف و مسئولیت های محافظ امنیتی زیر باشد:

ترجمه شده از سایت:   www.talentlyft.com

 

  • به طور منظم محل را بازرسی و گشت می زنند.
  • ورود به ملک را کنترل می کنند.
  • ورود افراد و وسای نقلیه را مجاز میکنند.
  • هرگونه رفتار و لتفاقات مشکوک را گزارش می دهند.
  • تمام درها و پنجره هارا ایمن میکنند.
  • دوربین های نظارتی را کنترل میکنند.
  • به هشدارعا پاسخ میدهند و به موقع عکس العمل نشان میدهند.
  • به افراد نیازمند پایخ می دهند.
  • گزارش فعالیتهای نظارتی روزانه را ارسال میکنند.