وظایف نگهبان شامل 1 وظیفه عمومی 2 وظیفه اختصاصی است.

1-وظایف عمومی :

-منطقه و محدوده خود را دانسته و مراقبت دائمی نماید.

– هر پست را مهمترین پست دانسته و همواره برای روبرو شدن با موارد ناگهانی و حوادث اماده باشد.

– موانع و حصار های محدوده خود را همه روزه کنترل نماید.

– وسایل نقلیه را در هنگام ورود و خروج به محدوده کنترل نماید
– کنترل دقیق افراد در رفت و امد های ساعت اداری و خصوصا بعد از ساعات اداری.

– کنترل دربها و پنجره ها حفاظ ها قفلها سوییچی و اویزی،اتاقها،راهروها،پیرامون ساختمانها،راهروهای نفوذی و حساس،زوایای بی روح و نقاط کور در هنگام تحویل گرفتن پست و گشت زنی بخصوص در هنگام شب.

-قفل کردن تمام درهای ورودی و پنجره های ساختمان هنگامی که جهت گشت زنی از ساختمان خارج می شود.


-گشت زنی در محدوده استحفاظی به صورت دقیق و داشتن ارتباط با پست های دیگر.


-هوشیاری کامل و عدم غفلت از نگاه کردن به جوانب به محیط در هر چند لحظه یکبار.


-عدم افشای اطلاعات در مورد مسائل نگهبانی با تلفن.


-هماهنگی و اطلاع به سرشیفت در صورت بروز موارد مشکوک یا کار ضروری.


-اطلاع رسانی موارد خاص در طول شیفت و انتقال آن پس از پایان شیفت به سر شیفت بعدی

نگهبان می باید شناسایی کامل و اطلاعات لازم از محل نگهبانی خود داشته و نقاط ضعف را کنترل بیشتری نموده و در دفتر گزارش نگهبانی ذکر نماید.


-در راس ساعت تعیین شده در محل نگهبانی حاضر و پست مربوط را تحویل گرفته و خروج به موقع داشته باشد.


-در صورتی که انجام امور نگهبانی به صورت شیفت در گردش باشد قبل از وارد شدن زمان شیفت جدید ترک محل نگهبانی برای نگهبان شیفت قبلی ممنوع میباشد.


-از ترک پست محل نگهبانی خودداری نمایند.


-هرگونه تغییر در محل یا زبان نگهبانی طی هماهنگی قبلی با مسئول مربوطه انجام گیرد.

2- وظایف اختصاصی

علاوه بر وظایف عمومی که نگهبان مکلف به انجام است وظایف نگهبانان تغییر یابد که این دسته از وظایف را وظایف اختصاصی، می نامند. که برخی از این وظایف به شرح ذیل می باشد:

-دریافت دستورات مخصوص محل نگهبانی از روسای مربوط در رابطه با نوع پست و ویژگی‌های آن.

-نصب یک نسخه از وظایف اختصاصی نگهبان در محل نگهبانی برای آگاهی از آن و تسلط بر وظایف مزبور.

-مراقبت و هوشیاری کامل در راستای اجرای وظایف اختصاصی در محل نگهبانی در هرحال باید دانست بسیاری از پست های نگهبانی دارای وظایف اختصاصی منحصر به فرد هستند که در خارج از آن پس معنایی ندارد. مثلا: وظیفه نگهبان جلوی در ورودی تاسیسات با وظایف، نگهبان مانیتورهای حفاظت الکترونیک کاملا متفاوت بوده و تفاوت‌ها در وظایف اختصاصی بنا به موقعیت مشخص می گردد.

شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی

-از انجام هرگونه کار غیر ضروری که نگهبان را از وظیفه اصلی بازمی‌دارد خودداری به عمل آید.

-شرکت و مداخله در نزاع ها و امورات غیر مرتبط با اداره انتظامات.


-برخورد حسنه با مراجعین و تلاش در جهت راهنمایی صحیح آنان داشته باشد.


-از حوزه استحفاظی و تاسیسات آب و برق و تلفن تهویه و ….. و اموال و اسناد حفظ و حراست نموده و هرگونه وضع غیرمنتظره و مشاهده اشیای مشکوک و یا حوادث ناگهانی را فوراً به مسئولین ذیربط گزارش نماید.


-برگه‌های مرخصی کمتر از یک روز همکاران و اتومبیل ها از طریق درهای ورودی تحویل گرفته شود ،و از ورود افراد و اتومبیل های غیرمجاز به جمعیت تحت پوشش جلوگیری به عمل آید.


-بازدید از اشیا و وسایل قبل از ورود آنها به محیط تحت پوشش و دریافت برگه خروج وسایل دولتی.


-جلوگیری از مسدود نشدن مداخل ورودی و خروجی حوزه استحفاظی جهت ارائه خدمت مناسب در مواقع اضطراری.


-نگهبان می بایست از سیستمهای اعلام خطر و حفاظتی اطلاع کامل داشته و مرتباً آنها را مورد بازدید قرار دهد
جلوگیری از تجمع افراد متفرقه در محل نگهبانی.


-انجام کلیه مأموریت های ارجاعی از طریق مسئول مافوق.

برای آن که حق و حقوق نگهبان ساختمان را بهتر درک کنیم، بهتر است ابتدا وظایف آن را بدانیم. در زیر مهمترین وظایف یک نگهبان در ساختمان را لیست کرده ایم:


۱ داشتن ظاهری آراسته و مرتب همچنین رعایت شئونات اسلامی.


۲ احترام ارباب رجوع مراجعین و پرسنل دیگر.


۳ حضور مستمر و به موقع و بدون تاخیر و غیبت بدون هماهنگی در محل کار.


۴ ملبس به لباس فرم و سایر تجهیزات برای انجام امور نگهبانی.


۵ رعایت مقررات و ضوابط ساختمان.

۶ رعایت اصول ایمنی و حفاظتی و بهداشتی.


۷ رعایت مقررات و ضوابط ساختمان رعایت اصول ایمنی و حفاظتی و بهداشتی.


۸ پاسخگویی به مراجعین.


۹ حفظ و حراست از ساختمان تاسیسات و اموال در کنترل و نظارت بر ورود و خروج افراد مهمان و سایر مراجعین ساختمان.


۱۰ آمادگی کامل در هنگام حوادث و انجام هماهنگی با مدیریت حراست در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه.


۱۱ کنترل نظارت و هدایت ورود و خروج و تردد وسایل نقلیه در پارکینگ ساختمان.


۱۲ کنترل ورود و خروج اثاثیه به مجتمع مسکونی.


۱۳ کنترل ورود افراد متفرقه به مجتمع صرفاً با رعایت مواردی نظیر احراز هویت شهر و تماس با واحدی که قرار است فرد به آنجا مراجعه نماید و تاییدیه تلفنی و تایید واحد.


۱۴ اتخاذ تدابیر لازم در خصوص مراقبت از خطرات ناشی از آتش سوزی و سایر حوادث غیر مترقبه.


۱۵ ساماندهی و ایجاد نظم در برگزاری همایش ها و مراسمات و کنترل ساعات خاتمه که مزاحم استراحت ساکنین شود.


۱۶ بازدید کنترل نظارت و حفاظت از اماکن مختلف مجتمع به منظور اطمینان از برقراری امنیت.


۱۷ تهیه گزارش دقیق و گزارش نویسی درباره اتفاقات و جریان های پیش آمده.


۱۸ کنترل کردن درب ها و پنجره ها اتاق ها راهروها اطراف محیط تحت گشت راههای نفوذ به مجموعه تحت کنترل و جاهایی که ممکن است افراد غیر مجاز بتوانم ورود پیدا کنند.


۱۹ هماهنگی با مدیریت حراست برای پارک خودرو در طول شب و ایام تعطیل در پارکینگ مجموعه.


۲۰ بازدید از کلیه پارکینگ ها و سایر اماکن و حصول اطمینان از وضعیت مناسب و اماکن ساختمان‌ها و…..


۲۱ نگهبان شیفت موظف است در طول ساعات شیفت حضور تمام وقت در موقعیت نگهبانی داشته باشد. و در شرایط اضطراری و زمان اقامه فریضه یک نفر با هماهنگی مسئول حراست جایگزین شود.

۲۱ برقراری انتظامات مجموعه و خودداری از تجمع در لابی.