آموزش

١- حضور مستمر و به موقع و بدون تاخیر و غیبت در محل کار.

۲- ملبس به لباس فرم و سایر تجهیزات مصوب برای انجام نگهبانی.

۳- آراستگی ظاهری (اصلاح سر و محاسن، تمیز و مرتب بودن لباس و تجهیزات، واکس کفش).

۴- عدم استعمال دخانیات در حین نگهبانی.

۵- رعایت مقررات و ضوابط شرکت و محل نگهبانی.

۶- رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی در محیط و در محل کار.

۷- حفظ اسرار و اطلاعات محل نگهبانی.

۸- عدم ترک پست بدون مجوز و هماهنگی.

۹- عدم ارتباط با اشخاص و اهالی و کسبه محل خارج از موضوعات نگهبانی.

۱۰- شرکت در کلاس‌های آموزشی ضمن خدمت.

۱۱- جدیت در انجام امور محوله.

۱۲- حفظ و نگهداری اموال تحویلی.

۱۳- گزارش کلیه موارد از جمله: اتفاقات پیش آمده، مشکلات و موانع کاری و همچنین مسائل مشکوک را به صورت کتبی و شفاهی به کارفرما، شرکت و کلانتری محل با در نظر گرفتن ارتباط موضوع با هر یک از سه مورد اطلاع داده و در خصوص نتیجه آن پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

۱۴- رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای خود و دیگران در محیط کار.

۱۵- استفاده صحیح و به موقع از تجهیزات برابر ضوابط و دستورات.

۱۷-گزارش محدوده تعریف شده در محل نگهبانی و از دخالت در موضوعات متفرقه و یا خارج از محدوده محوله جداً خودداری نماید.

۱۸- با مامورین کلانتری و راهنمائی و رانندگی محل، همکاری تنگاتنگی داشته و در صورت ضرورت با کلانتری محل و یا پلیس ۱۱۰ تماس حاصل نماید.

۱۹- در هنگام بروز هر نوع ضایعه و حوادث طبیعی و غیر طبیعی ضمن انجام اقدامات لازم مراتب را سریعاً به مراکز امداد و نجات و پلیس ۱۱۰ و شرکت متبوعه اعلام نماید.

۲۰- رعایت سلسله مراتب نگهبانی_رعایت دستورات سرنگهبان و مسئول انتظامات و دفتر حراست.

۲۱- کلیه امورات نگهبانی از قبیل دفاتر ثبت وقايع، تجهیزات انفرادی و دفاعی، اسباب و وسایل محل نگهبانی ضمن درج در دفتر ثبت وقایع به نگهبان جدید با اخذ امضاء تحویل گردد.

۲۲- کسب اطلاع از نگهبان قبلی و دادن اطلاعات به نگهبان بعدی.

۲۳- تا قبل از خاتمه پست و تحویل پست، محل را ترک نکند.

۲۴- خالی نگذاشتن محل پست به عناوین مختلف(خوردن غذا و …)

۲۵- روشن ننمودن آتش در محوطه بخصوص در فصل زمستان و ممانعت از روشن کردن وسایل گرمایشی گازسوز و نفت سوز غیر استاندارد در داخل اتاق نگهبانی.

۲۶- اطلاع رسانی به موقع هر گونه وقایع و حوادث نظير تجمع معترضین، خرابکاری، آتش سوزی، انفجار، سرقت، ترکیدگی لوله‌های قطور و غیره به صورت تلفنی و کتبی به دفتر حراست و شرکت متبوعه و مسئولین ذیربط.

۲۷- حفظ آرامش و خونسردی در هنگام بروز حادثه، واکنش سریع و صحیح در شرایط بحرانی.

۲۸- نگهبان در موقع مشاهده مسئولین مجموعه، احترام و ادب را نشان دهد.

۲۹- عدم دخالت در اتفاقات روی داده در بیرون شرکت.

۳۰- عدم استفاده از خودروهایی که سوئیچ آن به عنوان امانت در اختیار نگهبانی قرار داده می‌شود.

۳۱- در صورت صلاح دید، حضور نگهبان در مراسم و تشریفات.

۳۲- دریافت هرگونه وجه یا جنسی به هر عنوان پاداش، شیرینی، انعام و…) در حوزه نگهبانی ممنوع و در صورت مشاهده برابر ضوابط با این موضوع برخورد خواهد شد.(کلاً دریافت وجه و خرید و فروش تحت هر شرایطی ممنوع می باشد).

۳۳- انجام سایر مواردی که طبق دستور از طریق مدیریت مجموعه به نگهبانی ابلاغ می شود.

۳۴- انجام گشت زنی و سرکشی به قسمت‌های تعیین شده و مراقبت از اموال و دارائی‌ها در اوقات تعیین شده.

۳۵- گشت زنی و بازدید از سالن‌ها، ساختمان اداری و حصول اطمینان از قفل و پلمپ بودن آن‌ها.

۳۶- در صورت باز بودن درب اتاق، آن را بسته و قفل نموده و مراتب را کتباً به مسئولین ذیربط گزارش نماید.

۳۷- اهمیت دادن به کوچکترین صدا، مخصوصاً هنگام شب.

۳۸- جلوگیری از سرقت اشیاء و اموال کارکنان و ساکنین.

۳۹-در پاسخ به تلفن‌هایی که مخاطب آن افراد ناشناس می‌باشد از دادن هرگونه اطلاعات جداً خودداری نماید.

۴۰-ورود و خروج کلیه افراد به محل را زیر نظر داشته و تاریخ و ساعت آن را ثبت و از تردد افراد مشکوک جلوگیری نماید.

۴۱- جلوگیری از تجمع بی مورد افراد متفرقه در اتاق نگهبانی.

۴۲- جلوگیری از ورود هرگونه اشياء مشکوک به محل توسط افراد.

۴۳- عدم اشغال گذاشتن تلفن بیش از حد معمول(عدم استفاده غیر معقول از تلفنی که در اختیار نگهبان می‌باشد).

۴۴- ثبت کلیه اتفاقات در طول شبانه روز در دفتر وقایع نگهبانی.

۴۵- برخورد مناسب و مودبانه با افراد با رعایت موازین اسلامی و اخلاقی.

۴۶- نظارت بر دستگاه کارت زنی در هنگام ثبت کارت حضور و غیاب توسط پرسنل.

۴۷- برخورد مناسب و مودبانه با ارباب رجوع با رعایت موازین اسلامی و اخلاقی.

۴۸- اطلاع دقیق از محل استقرار کارکنان و راهنمایی کردن مراجعین و ارباب رجوع با توجه به کار آن‌ها به اتاق‌های مربوطه.

۴۹- دعوت از مراجعین عصبانی و معترض به آرامش و اطلاع به مسئولین مربوطه.

۵۰- ثبت ورود و خروج مراجعین در برگ ملاقات.

۵۱- دقت در کنترل عبور و مرور اشخاص در حوزه ماموریت.

۵۲- جلوگیری از ورود اشخاص غیر مجاز به حوزه محل مأموریت.