آشنایی با امنیت آفرینان مهر البرز

موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی امنیت آفرینان مهر البرز ،کارنامه درخشانی در زمینه انجام خدمات حفاظتی مراقبتی دارد، و به افتخارانجام خدمات حفاظتی مراقبتی مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری در سطح تهران نائل آمده است.
این موسسه با داشتن مدیرانی با تجربه سی ساله در امور حفاظتی ،مراقبتی و انتظامی دانش مدیریتی خود را در انجام خدمات رسانی به متقاضیان عزیز به مرحله اجرا گذاشته است.
ما با دارا بودن مجوز نیروی انتظامی برای برقراری امنیت مجموعه‌ها با تجربه دیروز و تلاش روز افزون امروز، افتخار آینده را رقم خواهیم زد.
موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی امنیت آفرینان مهر البرز، خرسند است در این مسیر با تلاش جمعی کارکنان باتجربه و توانگر بتواند باری از مسئولیت های سنگین شما عزیزان کاسته و در راه خدمت رسانی برای امنیت شما به نحو مطلوب وارد عمل شود.

تجهیزات با مجوز رسمی مرکز انتظام ناجا

نیروهای موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی امنیت آفرینان مهر البرز جهت انجام وظیفه مجهز به شوکر، دستبند، افشانه، بیسیم، باطوم هستند و با مجوز نیروی انتظامی در محل پروژه حضور دارند.

همه افراد موسسه که مجهز به تجهیزات حفاظتی مراقبتی هستند، آموزش های لازم جهت استفاده از این تجهیزات محافظتی را کسب کرده اند.
این افراد با آگاهی، دانش و هوشیاری کامل نسبت به امور محافظتی به وظیفه خود عمل می کنند.