پلیس محله چیست

پلیس محله چیست، یک استراتژی جامع مبارزه با جرایم که بر اساس بهبود ارتباط و همکاری بین افسران پلیس محلی و ساکنان

جامعه ساخته شده است.

پلیس محله در تعامل با جامعه در راستای بهبود قابلیت های مبارزه با جرایم

پلیس محله حوزه ها را به چهار بخش تقسیم می کند که تا حد ممکن با مرزهای محلات مستقر واقعی مطابقت دارند.

توزیع کننده های رادیویی ، سرپرستان و افسران محله با هم همکاری می کنند تا “یکپارچگی محله” را حفظ کنند .

به این معنی که افسران محله و اتومبیل های بخش از مرزهای محله های مشخص شده خود خارج نمی شوند، مگر در موارد

اضطراری در محدوده منطقه‌ای

برتری‌های پلیس محله چیست

پلیس محله به اندازه کافی پرسنل دارد که در زمان خارج از شیفت هم در محلات حضور داشته باشند.

بنابراین آنها فقط به پاسخگویی به تماس ها و شکایات اختصاص نمی دهند.

وقت خارج از این تماس ها آنها برای تعامل با ساکنان محله ، شناسایی مشکلات محلی و کار در جهت راه حلها استفاده می شود.

افسر بخش محله نقش یک پلیس عمومی را می شناسد که مسئول بخش را می شناسد و احساس مسئولیت می کند، و تمام خدمات پلیس

را در آنجا ارائه می دهد.

پلیس محله و ما

حمایت از پلیس محله چیست و پر کردن تیم هر محله در هر محله می تواند دو افسر باشند که به عنوان افسران هماهنگی محله تعیین

شوند.

پلیس  به عنوان واسطه بین پلیس و جامعه، به عنوان مبارزان کلیدی در زمینه جرم و مشکلات محله در خدمت افراد جامعه

هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *