تعریف شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی

شرکت امنیت آفرینان مهر البرز با مجوز رسمی نیروی انتظامی تاسیس گردیده است و تحت نظارت مستقیم آنها عمل می کند.

موسسه های خدمات  مراقبتی که تنها بخش خصوصی فعال در زمینه تامین امنیت اجتماعی هستند، تا کنون عملکردهای مثبتی را در حفظ امنیت مردم داشته اند.

سازمانها، ادارات و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، اینگونه موسسات امنیتی را به عنوان امین مال و منافع خود انتخاب نموده اند، و از توانمندی این موسسات به نحو شایسته استفاده می کنند.

دلیل اعتماد سازمان ها و ادارات در بخش خصوصی به شرکت های خدمات حفاظتی و مراقبتی، تعامل این شرکت ها با نیروی انتظامی و به کارگیری نیروهای جوان، آموزش دیده و ماهر با قدرت استفاده به موقع و موثر از تجهیزات تخصصی است.

شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی

حوزه فعالیت شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی

در دو حوزه کاری که شامل حفاظت فیزیکی و

همچنین  الکترونیکی است فعالیت می کند.

این فعالیت ها و دستورالعمل های اجرائی توسط مرکز انتظام ناجا تهیه و ابلاغ می گردد.

نوع فعالیت مؤسسه

 

موسسه خدمات امنیت آفرینان مهر البرز

موسسه خدماتی امنیت آفرینان مهر البرز کارنامه درخشانی در زمینه انجام خدمات حفاظتی مراقبتی دارد.

این موسسه به افتخار انجام خدمات حفاظتی مراقبتی مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری در سطح تهران نائل آمده است.

و در این حوزه دارای حسن شهرت می‌باشد، و مفتخر است که در تمامی کشور و مشخصاً در تهران و کرج فعالیت‌های زیاد و مثبتی دارد.

بیشتر بخوانید

همانطور که گفته شد بیشترین فعالیت‌های این شرکت در شهر تهران و کرج می‌باشد . پیشنهاد میکنیم برای بدست آوردن اطاعات بیشتر مقالات زیر را بخوانید و نظرتان را در پایان برای ما ارسال بفرمائید.