آشنائی با امنیت آفرینان مهر البرز

موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی امنیت آفرینان مهر البرز کارنامه درخشانی در زمینه انجام خدمات حفاظتی مراقبتی دارد، و به افتخار انجام خدمات حفاظتی مراقبتی مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری در سطح تهران نائل آمده است.

آشنایی با خدمات

برخی از مشتریان ما

آخرین مقالات

پلیس محله

 پلیس محله با همسایگان ، انجمن های محله ، مشاغل و سایر ذینفعان جامعه همکاری نزدیک می کنند تا به طور مشترک مسائل پیرامون زیست پذیری را برطرف کنند.
پلیس محله چیست؟
ترجمه شده از سایت:https://www.cityofboise.org/
پلیس محله هم یک فلسفه و هم یک استراتژی سازمانی است که به پلیس و ساکنان جامعه امکان می دهد تا از راه های جدیدی برای حل مشکلات جرم ، ترس از جرم ، اختلالات جسمی و اجتماعی و پوسیدگی محله با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند.

اهداف عمومی پلیس محله:
اعتماد عمومی را به اداره پلیس حفظ یا افزایش می دهد.
ترس از وقوع جرم را افزایش میدهد.
به نگرانی های شهروندان گوش داده و آنها را برطرف می کنند.
منابع جامعه را برای حل مشکلات جمع آوری میکنند.
مشکلات جرم خاص
تماس های تکراری برای خدمات را کاهش میدهند.
درمورد اداره پلیس خود به مردم آموزش می دهند.

 

شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی