روابط و تعامل کاری نگهبان محله با رده های انتظامی:

اعلام نقاط تحت پوشش در محله ها و اماکن به کلانتری انتظامی محل.
اعلام سریع اخبار و اطلاعات مربوط به وضعیت انتظامی و ترددهای مشکوک به پلیس ۱۱۰و به کلانتری انتظامی حوزه مأموریتی.
شناسایی و معرفی متهمین یا مظنونین به کلانتری محل با ارایه گزارش کتبی.
تحویل سریع اموال مکشوفه با تنظیم صورت جلسه به کلانتری یا پاسگاه انتظامی محل.
عدم دخالت در پیگیری امور تحقیقی، اطلاعاتی و امنیتی، درصورت برخورد نگهبانان با امور فوق موظفند مراتب را سریعاً به نیروی انتظامی محل اعلام نمایند.

تبصره های موجود در ابن روابط

تبصره ۱: پیگیری و رسیدگی به موضوعات اعلامی از سوی شرکت ها در مواقع بروز حادثه و موارد مشکوک توسط پاسگاه یا کلانتری انتظامی محل ضرورت دارد.

تبصره ۲: نیروی انتظامی که براساس وظیفه قانونی مسئول تأمین و استقرار امنیت می باشد توسط واحد‌های گشتی خود در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی از عوامل نگهبان مستقر در اماکن سرکشی و وضعیت خدمتی آنان را کنترل خواهد نمود.

شناسایی و تعیین نقاط آلوده و مورد تهدید محله ها و ترغیب معتمدان محل به مشارکت در طرح نگهبان محله بر وسیله و رؤسای کلانتری ها و پاسگاه ها در حوزه استحفاظی.

عوامل گشت کلانتری ها و پاسگاه ها به هنگام گشت زنی ضمن سرکشی مستمر از نگهبانان محله در حوزه استحفاظی تعرفه خدمتی آنان را با شرح وضعیت امضا و در صورت اعلام استمداد از هریک از نگهبانان محله با اولویت، پشتیبانی لازم را معمول دارند.

معاونت انتظامی استان نتیجه تحلیل ماهانه از وضعیت انتظامی محله های تحت پوشش نگهبانان محله را با ذکر نوسونات آماری (کاهش یا افزایش)جرایم به معاونت انتظامی ناجا ارایه نماید.

 

بیشتر بدانید : نگهبان محله در تهران

مرکز انتظام

مجموعه ای در معاونت انتظامی ناجا که تمامی امورهای حکومتی نگهبانان محله ها را از جمله بررسی و صدور مجوز فعالیت برای شرکت های خدمات حفاظتی و مراقبتی و تهیه برنامه های آموزشی برای نگهبانان محله و تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل ها و آئین نامه‌های اجرایی و نظارت عالیه بر مؤسسه و امور شرکت ها را برعهده دارد.

مؤسسه انتظام

روابط و تعامل کاری نگهبان محله با رده های انتظامی:

اجرای برنامه های آموزشی ابلاغی از مرکز انتظام.
انجام تحقیقات و پژوهش پیرامون فن آوری ها وتجهیزات مورد نیاز شرکت ها در زمینه مشارکت مردمی.
ارزیابی عملکرد شرکت ها و ارایه راهکارهای مناسب برای افزایش کارآیی و کار آمدی شرکت های.
خدماتی و پیشنهاد اعطای رتبه های کاری بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی مرکز انتظام.
ارسال آمار و بیلان فعالیت شرکت های خدماتی به معاونت انتظامی ناجا.
مرکز انتظام.
دریافت تقاضای تأسیس شرکت های خدماتی و اخذ مدارک مورد نیاز از متقاضیان و ارسال به مرکز انتظام و پیگیری لازم تا عملیاتی شدن شرکت.
خدمات قابل ارایه توسط موسسه انتظام
آموزش نگهبان محله.
مشاوره بیمه ای به شرکت های خدمات حفاظتی ومراقبتی ازطریق رسانه ها و…
مشاوره حقوقی به شرکت های خدمات حفاظتی مراقبتی.
مشاوره تبلیغاتی به شرکت های خدمات حفاظتی مراقبتی.
فراهم نمودن بسترهای مناسب برای معرفی شرکت ها مانند شرکت در نمایشگاه های داخلی، اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و……

نحوه اجرای طرح نگهبان محله یا پلیس یاران محله

به این صورت است که در هر کوچه بن بست و در هر شیفت یک نفر پلیس یار در کانکس در ورودی کوچه مستقر می باشد که ۱۲ساعت به صورت هوشیار و بیدار ورود و خروج راکنترل و با گشت زنی امنیت ساکنین کوچه را برقرار نموده و بعد از پایان شیفت کاری خویش به مدت ۲۴ساعت استراحت می نماید.

به همین دلیل برای اجرای این طرح در یک کوچه بنبست ۳پلیس یار نیاز هست که هر یک بعد از ۱۲ساعت کار ۲۴ساعت استراحت نموده و مجدد با تمام قوا در شیفت کاری خود مستقر می گردد.لازم به ذکر است که همین شیفت کاری به صورت گشت های پیاده یا موتوری و خودرویی در کوچه ها یا خیابان های عمومی قابل اجرا می باشد.

مزایای نگهبان محله

روابط و تعامل کاری نگهبان محله با رده های انتظامی:

حمایت قانون گذارمحترم،فرماندهی تهران بزرگ و مرکز انتظام ناجا از نگهبان محله.
تعامل با کلانتری محل
جلوگیری از سرقت،درگیری،مزاحمت و …
تجهیز بودن به شوکر و افشانه و لباس متحدالشکل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *