دوره آموزشی اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی

دوره آموزشی اصول انتظامات و حفاظت پیرامونی اقداماتی است که ورود و خروج افراد را از مسیر غیر مجاز کند یا غیر ممکن می سازد مانند 1 دیوار 2سیم خاردار مناسب 3دوربین 4 برجک و نگهبان سیستم های حفاظت پیرامونی به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- سیستم موانع حفاظتی 2- سیستم شناسایی الگوها و  

رفتار های نگهبان:

1-حسن خلق 2- ادب و نزاکت 3- اقتدار عمل 4- خویشتن‌داری و دوری از عصبانیت ۵ دقت نظر و هوشیاری 6 امانت داری و اعتماد آفرینی ۷ تشخیص هویت و حفظ اسرار ۸ اطاعت و فرمان پذیری 9- احساس مسئولیت 10-تدوین و اعتقاد  

شرح وظایف عمومی نگهبان و انتظامات و حراست:

۱ نظارت و کنترل نگهبان و حراست بر ورود و خروج کالاها وسایل نقلیه و رفت و آمد افراد امنیت و ایمنی اماکن و تاسیسات کارکنان ادارات و تجهیزات 2- آشنایی نگهبان و مسئول انتظامات با حوالجات فرم ها برگه های عبور پرسنل برگ‌های عبور خودروها 3- نحوه بازرسی پرسنل نیروهای پیمانکار و متفرقه در هنگام ورود و خروج افراد و آوردن و بردن کالا ۴ بازدید کنترل نظارت و حفاظت از مکان های مختلف سازمان و اداره ۵ گزارش نویسی نگهبان و انتظامات از اتفاقات و جریانهای پیش آمده ۶ آشنایی با سیستم و تجهیزات الکترونیکی حفاظتی و امنیتی تجهیزات مخابراتی و ارتباطی یادگیری اقدامات اولیه فوریت های پزشکی و کمک های اولیه و همچنین اطفاء حریق که در موارد ضروری بتوانند 7 کارهای اولیه را انجام دهند 8- کنترل کردن درب ها و پنجره ها اتاق ها راهروها اطراف محیط تحت گشت راههای نفوذ کردن به مناطق تحت کنترل و جاهایی که ممکن است افراد غیرمجاز خیلی راحت‌تر بتوانند ورود کنند