جایگاه مؤسسات حفاظتی و مراقبتی در قانون

مقدمه:

موضوع مشاركت مردم در عرصه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي، سابقه‌اي به قدمت عمر بشر دارد. انسان در طول تاريخ همواره به صورت جمعي زندگي كرده است و در قالب گروه‌هاي مختلف حيات اجتماعي متفاوتي از خود به نمايش گذاشته است.
از مصاديق بارز اين مشاركت در كشور ما حضور آگاهانه، مردم ايران در پيروزي انقلاب اسلامي و صحنه‌هاي اجتماعي و سياسي مانند هشت سال دفاع مقدس مي‌باشد.

با توجه به اين واقعيت، نيروي انتظامي به عنوان متولي نظم و امنيت مي‌تواند از اين انرژي بالقوه مردمي استفاده نمايد و رويكرد امنيت پايدار و مردمي و افزايش نقش ارزنده مشاركت مردم در تقويت امنيت عمومي بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

در این نوشتار به صورت مشروح جایگاه قانونی موسسات به صورت دسته بندی ارائه می گردد تا علاقمندان و کارفرمایان محترم به صورت کامل با این موسسات آشنا شوند و با آگاهی بیشتر حفاظت از موضوعات ارزشمند خود را به این موسسات واگذار کنند و همچنین حدود اختیارات و مسئولیتهای این موسسات را بدانند و در این چارچوب نیازهای حفاظتی خود را از این بخش مرتفع سازند.

بخش اول: امنیت

برابر بند الف ماده 3 آیین‌نامه ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه، یکی از وظایف مؤسسات حفاظتی و مراقبتی «تقویت امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم با بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین و نیروهای مردمی» می‌باشد.

در بند ب این ماده «جلب مشارکت مردم در برقراری امنیت عمومی» تصریح گردیده است و در بند ج همین ماده «افزایش احساس امنیت در جامعه با گسترش حضور عوامل حفاظتی و انتظامی و بهره‌گیری از متخصصان و صاحب نظران با تجربه نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی» از وظایف مؤسسات لحاظ گردیده است.

با مرور این بندهای آئین‌نامه مشخص می‌شود محور این آیین‌نامه امنیت است که موضوعات تقویت امنیت عمومی، مشارکت مردم برای امنیت و افزایش احساس امنیت سرفصل‌های آئین‌نامه در حوزه امنیت است.

تعریف امنیت عمومی:

«وضعیتی که ضمن حفظ و حراست از ارزش‌های اساسی و هنجارهای جامعه، عامه مردم از تعرض و تعدی نسبت به جان، مال، عِرض و ناموس خود در امان باشند».

ارتقای امنیت:

زمینه ارتقای امنیت اجتماعی از بین بردن زمینه‌های تهدید علیه هویت جمعی جامعه است. بنابراین، نخستین راه‌حل برای تقویت امنیت، مقابله با عوامل بر هم زننده امنیت می‌باشد. پس از رویارویی و نابودی عوامل تهدید، باید کاری کنیم که عوامل تهدید کننده مهار شوند تا امکان رشد و بروز و ظهور نداشته باشند.

مقابله با تهدید:

مرحله بعدی، پیشگیری و پیش‌بینی تهدیدات آینده است که شناسایی شوند و راه‌کار مناسب ارائه شود. آخرین مرحله، به دست آوردن آمادگی برای مقابله با تهدیدات است به طوریکه غافلگیر نشوند و عده و عده مناسب مقابله را فراهم سازند.

بخش دوم: پیشگیری از جرم

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه هدف از این آیین نامه را “ارتقاء ظرفیت ناجا در پیشگیری از وقوع جرائم و ارائه خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم” اعلام نموده است. نتیجه اینکه موسسات حفاظتی و مراقبتی ناجا را نیل به این هدف یاری می دهند و باعث ارتقا ظرفیت ناجا می شوند. به این منظور نیاز به تعریف چند مفهوم بویژه پیشگیری از جرم می باشد که به طور مختصر به آن اشاره می گردد.

مفهوم پیشگیری از جرم

مفهوم پیشگیری از جرم، براساس تعاریف سازمان ملل، عبارت است از مجموعه اقدامات و راهبردهایی که به‌منظور کاستن از خطر ارتکاب جرم و کاهش تأثیرات زیان‌بار آن بر افراد و جامعه  از جمله ترس از جرم  انجام می‌شود و بر عوامل ایجاد کننده جرائم تاثیر می‌گذارد.

اهمیت پیشگیری از جرم

امروزه میران اهمیت پیشگیری از وقوع جرم بر همگان روشن است. همانطور که در بیماری، نقش پیشگیری مقدم بر درمان است برای مقابله با جرم نیز موضوع پیشگیری از جرم، مهمتر و مقدم بر مجازات و تنبیه است.

انواع پیشگیری از جرم

تاکنون تقسیم‌بندی‌های متعددی از انواع پیشگیری از جرم ارائه گردیده که در زیر جمع‌بندی این‌گونه بندی‌ها ارائه می‌شود:

1- پیشگیری اولیه از جرم

این نوع پیشگیری یعنی برطرف کردن زمینه‌های ارتکاب جرم که منجر به مصون‌سازی افراد می‌شود. در این نوع پیشگیری سعی می‌شود، افراد و مردم به سوی جرم گرایش پیدا نکنند و تولید اصولی است که در روابط سالم جامعه را بهبود بخشد. در پیشگیری اولیه، موضوع چرم بیشتر مدنظر است و مجرم در اولویت بعدی قرار دارد.

2- پیشگیری ثانویه از جرم

این نوع پیشگیری، از شیوه‌هایی استفاده می‌کند که افراد در آستانه خطر را حمایت می‌کند. در این نوع پیشگیری، تدابیر مناسب به‌کار گرفته می‌شود تا افرادی که در شرایط بحرانی هستند و احتمال وقوع جرم از سوی آن‌ها قوی است، پیشگیری شوند.

3- پیشگیری ثالث

این نوع پیشگیری برای مجرمان است. این پیشگیری سعی می‌کند مجرمان اصلاح شوند و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و دوباره مرتکب جرم نشوند. در نوع سوم، شناسایی و تشخیص و یا دستگیری مجرم انجام می‌شود و اعمال مجازات حالت بازدارنده برای مجرم دارد.

4- پیشگیری کوتاه مدت

در این نوع پیشگیری، کارهایی انجام می‌شود که در مدت زمان کوتاهی دارای بازدهی باشند. روشنایی معابر، تدوین قوانین جزائی بازدارنده، فراهم‌سازی محیطی برای اوقات فراغت تولید برنامه‌های هنری، تجهیز پلیس و استفاده از پلیس محله در این زمینه مؤثر خواهد بود.

بخش سوم: مأموریت حفاظتی مؤسسات

برابر ماده …. آئین‌نامه ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه «مؤسسات در امور خدمات حفاظتی و مراقبت از اماکن و تأسیسات فاقد طبقه‌بندی حفاظتی، نصب و توزیع، واردات و صادرات تجهیزات ایمنی و امنیتی، مشاوره و آموزش عوامل اجرایی، حمل پول و اوراق بهادار فعالیت می‌نمایند».

طبق این ماده، مؤسسات حفاظتی مراقبتی در جهار زمینه فعالیت دارند:

1- حفاظت فیزیکی

2- نصب و توزیع، واردات و صادرات تجهیزات ایمنی و امنیتی

3- مشاوره و آموزش عوامل اجرایی

4- حمل پول و اوراق بهادار

در این آیین نامه سخن از اماکن و تأسیسات فاقد طبقه‌بندی حفاظتی به میان آمده است.

تعریف اماکن و تأسیسات فاقد طبقه‌بندی حفاظتی

برای مشخص شدن اماکن و تأسیسات فاقد طبقه‌بندی حفاظتی باید نخست اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی شده را تعریف کنیم و موضوعات خارج از این دایره، مشمول اماکن فاقد طبقه‌بندی می‌باشد:

انواع طبقه بندی اماکن و تاسیسات عبارتند از: حیاتی، حساس، مهم، قابل حفاظت.

طبقه‌بندی حیاتی، این طبقه‌بندی به اماکن و تأسیساتی اختصاص داده می‌شود که در صورت بروز خطر و هر حادثه‌ای به امنیت ملی خسارت وارد شود. به عبارت بهتر دامنه این خسارت کل کشور را در بر می‌گیرد. مصداق این طبقه‌بندی اماکن و تأسیسات منحصر به فرد در سطح کشور با دامنه تأثیرگذاری فراگیر در این محدوده می‌باشد.

طبقه‌بندی حساس، این طبقه‌بندی به اماکن و تأسیساتی اختصاص داده می‌شود که در صورت بروز هر خطری به منطقه‌ای از کشور گردد. مصداق این طبقه‌بندی، اماکن و تأسیسات منحصر به فرد در سطح استان‌ها می‌باشند. مثل نیروگاه برق نکاء که برق حداقل سه استان را تأمین می‌کند.

طبقه‌بندی مهم، این طبقه‌بندی به اماکن و تأسیساتی اختصاص داده می‌شود که در صورت بروز هر خطری در آن به بخشی از یک منطقه خسارت وارد می‌شود. مصداق این طبقه‌بندی اماکن و تأسیسات منحصر به فرد در سطح یک شهرستان می‌باشد، مثل نیروگاه برقی که برق یک شهرستان را تأمین می‌کند.

طبقه‌بندی قابل حفاظت، این طبقه‌بندی به اماکن و تأسیساتی اختصاص داده می‌شوند که به لحاظ امکاناتی که در آن‌ها وجود دارد باید محافظت شوند.

سایر اماکن و تأسیسات خارج از چارچوب این تعاریف، اماکنی هستند که موضوع مورد حفاظت ماده 6 آئین‌نامه ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد. این اماکن که گستره وسیعی را در بر می‌گیرد از نظر حفاظت فیزیکی تحت مسئولیت مؤسسات حفاظتی مراقبتی می‌باشند.

به این ترتیب اماکن و تاسیسات مشمول این آیین نامه را می توان به 4 دسته تقسیم نمود که عبارتند از:

 1. مراکز دولتی و نهادهای عمومیاز قبیل تعاونی ها مسکن شرکت های دولتی و خصوصی، انجمن های خیریه، NGO ها بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، وزارتخانه ها، لوله های نفتی، شرکت های بین المللی، موسسات آموزشی، مجتمع های تفریحی و رفاهی سازمان ها، پارک ها و مراکز زیر نظر شهراری ها، میادین میوه و تره بار، مساجد و اماکن مذهبی، هیئت ها و غیره در این دسته بندی تعربف می شوند.

 

 1. مراکز تجاری و اداریاز قبیل کارخانه های تولیدی، رستوران ها، پارکینگ ها، کارگاه های ساختمانی، فست فودها، نمایشگاه های خودرو، کتابخانه ها، هایپرها، نمایندگی های مختلف، صرافی ها، جواهرفروشی ها، کلینیک های پزشکی، داروخانه ها، پایانه های بار و مسافر، آرایشگاه ها، کافی شاپ ها، هلدینگ ها، انبارهای کالا، شهرک های سینمایی، بازارها، مجتمع های تجاری و اداری و ……
 2. نمبایشگاه هااز قبیل افتتاحیه و اختتامیه، نمایشگاه های فصلی، گالری ها، همایش ها، مراسم های مختلف و غیره.
 3. ساختمان های مسکونی و شهرک هااز قبیل ساختمان های نیمه کاره، باغ ها، ویلاهای خالی، شهرک های مسکونی،

محله ها، باغ های پسته فصلی، صندوق های قرض الحسنه، زمین های خالی و غیره.

حفاظت و نگهبانی از تمامی این موارد در حوزه اختیارات موسسات قراردارد و با هماهنگی نیروی انتظامی و به طور مستقیم تحت نظارت مرکز انتظام ناجا وظیفه حفظ و حراست از این مراکز به عهده موسسات است.

بخش چهارم: مرکز انتظام   (صدور مجوز)

برابر بند 3 ماده 5 آئین‌نامه ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه « بخشی از (یکی از رده‌های ستادی راهبری) پلیس پیشگیری ناجا است که صدور مجوز فعالیت و بستر‌سازی و تسهیل‌گری در فعالیت مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مندرج در این آیین نامه و اعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت آنها را (در استانها و شهرستانها توسط رده مربوط) بر عهده دارد».

طبق این ماده، مرکز انتظام ناجا جهار وظیفه اصلی

1- صدور مجوز فعالیت

2- بسترسازی فعالیت ها

3- تسهیل گری در انجام وظیفه   

4- اعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت موسسات را بر عهده دارد.

نخستین وظیفه مرکزانتظام صدور مجوز است که برای صدور مجوز موارد زیر قابل ذکر است:

 1. ثبت برخی از شرکت های خاص؛ نیازمند دریافت مجوزهایی، قبل از ثبت می باشند. به دلیل حساسیت ویژه ای که برخی از شرکت ها دارند، دریافت مجوز از برخی از ارگانها برای ثبت آنها لازم و ضروری می باشد. در این میان،ثبت شرکت های حفاظتی به دلیل حساست بالا و مباحث امنیتی و حفاظتی، مستلزم اخذ مجوز از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) می باشد.
 2. در تأسیس این نوع شرکت ها، باید اساسنامه شرکت مذکور مورد تأیید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) بوده و تمامی مدارک آن به تأیید نیروی انتظامی رسیده باشد.
 3. تأسیس مؤسسات حفاظتی نیازمند مجوز ازسوینیروی انتظامی جمهوری اسلامی می باشد که برای تأسیس این مؤسسات باید اساسنامه ای که موردتظام  تأیید مرکز اانتظام نیروی انتظامی ارائه شود و همچنین پس از تأیید نام باید کلیه مدارک موسسه به تأیید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برسد و اعضاي هيات مديره اين موسسات بايد حداقل 3 و حداكثر 5 نفر باشند كه یک نفر از آنان شامل رييس هيات مديره یا مديرعامل موسسه الزاماً بايد 15 سال سابقه خدمت در نیروهای مسلح داشته باشند.

بدون نامه تاییدیه مرکز انتظام اداره ثبت شرکت ها مجاز به ثبت موسسه نمی باشد. در استان ها برای طی مراحل ثبت موسسات رده متناظر تحت عنوان معاونت امور حفاظتی و مراقبتی ایجاد گردیده که بررسی صلاحیت و مکاتبات مربوط به ثبت موسسات را به عهده دارد.

 1. به فرآیند مستمر بررسی و احراز صلاحیت‌های(تخصصی، حرفه‌ای، امنیتی و…) مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره، مدیران مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی برای تصدی مسئولیت‌های محوله که از طریق مبادی ذیصلاح در ناجا انجام می‌پذیرد،تایید صلاحیت گفته می‌شود.

 

مرکز انتظام از طریق برگزاری آموزش برای مدیران معرفی شده برای تاسیس موسسه اقدام به ارتقا سطح دانش کاربردی اعضا هیئت مدیره نموده و گواهینامه آموزشی صادر می نماید. بدون قبولی در آزمون و طی دوره آموزشی امکان صدور مجوز فعالیت وجود ندارد. برای انجام فرآیند آموزش به موسسات رتبه یک مجوز تاسیس مرکز آموزش تخصصی داده می شود که به عنوان مجری آموزش اقدام به برگزاری دوره و برگزاری آزمون و در نهایت صدور گواهینامه بنمایند.

 

بخش پنجم: مرکز انتظام

برابر بند 3 ماده 5 آئین‌نامه ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه « بخشی از (یکی از رده‌های ستادی راهبری) پلیس پیشگیری ناجا است که صدور مجوز فعالیت و بستر‌سازی و تسهیل‌گری در فعالیت مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مندرج در این آیین نامه و اعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت آنها را (در استانها و شهرستانها توسط رده مربوط) بر عهده دارد».

طبق این ماده، مرکز انتظام ناجا جهار وظیفه اصلی

1- صدور مجوز فعالیت

2- بسترسازی فعالیت ها

3- تسهیل گری در انجام وظیفه  

4- اعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت موسسات

را بر عهده دارد.

بسترسازی فعالیت ها دومین وظیفه مرکز انتظام است. در راستای بستر سازی موارد زیرمطرح است:

 1. مرکز انتظام با تنظیم آیین نامه ریل گذاری مورد نیاز نگهبانان و چگونگی بکارگیری،شرایط و ویزگی های آنان را تعریف می کند. در این رابطه یکی از موارد مهم که بستر تخصصی کار را فراهم نمود تنظیم آیین نامه انضباطی نگهبانان با موافقت وزارت کار و امور اجتماعی می باشد. این آیین نامه واقعا گره گشای کار موسسات است چون ماموریت موسسات حفاظتی کاملا متفاوت از بقیه شرکتها و کارخانه ها و نهادهای عمومی است و نیاز به وضع مقررات تخصصی دارد. ابلاغ این آیین نامه بستر مناسب فعالیت را ایجاد و نحوه رفتار با نیروها را باز تعریف می کند.
 2. از بسترهای فعالیت موسسات جهت امر نگهبانی و حفاظت، طیف وسیع صنوف مختلف جامعه است. نیروی انتظامی ارتیاط مستقیم با صنوف دارد و آنها را به استفاده از ظرفیت موسسات ترغیب می سازد. علاوه بر صنوف، اشخاص دیگر نیز به طور طبیعی برای رفع نیاز امنیتی خود به مراکز پلیس مراجعه می کنند و پلیس نیز بستر همکاری با موسسات را فراهم می سازد که باعث افزایش احساس امنیت در جامعه می شود.
 3. بستر دیگر که مرکز انتظام برای امنیت و حفاظت از طریق موسسات فراهم ساخته، تهیه و توزیع تجهیزات امنیتی و حفاظتی است. این فعالیت به دو طریق جامه عمل می پوشد که یک روش واگذاری برای حمل و استفاده اشخاص است و پس از برسسی صلاحیت، با صدور کارت مجوز صورت می پذیرد.روش دوم واگذاری به موسسات حفاظتی مراقبتی است که در اختیار نگهبانان قرار داده می شود و فقط برای استفاده در پروژه است و اجازه خروج از منطقه تعریف شده را ندارند.
 4. از دیگر بسترهای فعالیت موسسات، صدور کارت شناسایی مدیران و پلیس یاران است. این فعالیت باعث جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو و اطمینان مردم از هویت مدیران و پلیس یاران می شود.
 5. بستر دیگر موسسات که مرکز انتظام فراهم نموده، گستره جغرافیایی خدمات است که بدون محدودیت جفرافیایی امکان انجام اقدامات حفاظتی مهیا شده و رده های متناظر در استان ها موظف به پشتیبانی عملیاتی از موسسات هستند.

شرح وظایف عوامل انتظامات و نگهبان کارخانه ها

وظایف تخصصی

1)حضور پرسنل  حراست در ساعت تعیین شده در محل کارخانه و تحویل گرفتن وظیفه

2)ثبت ساعت ورود و خروج کارگران و کارمندان کارخانه برابر مقررات ابلاغ شده

3)هماهنگی لازم درهنگام ورود الزامات قانونی مانند اداره کار، شهرداری و غیره با واحد اداری جهت اطلاع رسانی به مدیر کارخانه

4)ثبت دفتر گزارش وقایع روزانه

ثبت و تائید خروجی ها

1) کنترل حواله­های بارگیری در هنگام خروج بر اساس احراز مهر انبار

2) کنترل مجوز خروج قطعات جهت تعمیر توسط تدارکات با تائید مدیرکارخانه

3) خروج مواد مصرفی تولید در این قسمت یک برگه به شرکت درخواست کننده فرستاده شده و برگه دوم تحویل نگهبانی می­گردد.

4) دریافت مجوز خروج محصول و تائید توسط مدیرکارخانه

5) دریافت برگه ورود و خروج خودرو از مدیر مربوط و اقدام برابر ضوابط

6) دریافت مجوز خروج ضایعات با تائید مدیر کارخانه.

7) ثبت ورود و خروج بار پس از رویت برگ باسکول

8) دریافت برگه های ماموریت و مرخصی تائید شده طبق لیست نمونه امضا (ساعتی، روزانه، گروهی)و تحویل به اداری در ابتدای شیفت روز بعد.

9) بازرسی بدنی هنگام ورود و خروج پرسنل.

10) بازرسی کامیونها قبل از ورود به محوطه جهت نظافت قسمت بار و سلامت آن به همراه پلمپ نمودن باکسها و صندوق های کامیون­­­ها در حین ورود به کارخانه.

11) ثبت کلیه ورودی­ها و خروجی­ها در لیست کلی

12) عدم استفاده پرسنل از پارکینگ مهمانان.

13) هماهنگی لازم جهت اقامت مهمانان در سوئیت با واحد اداری و دریافت مجوز از مدیرکارخانه.

14) برقراری تماس جهت موارد خاص و اضطراری با مدیر کارخانه در صورت امکان و درغیر این صورت با مدیر اداری.

15) لیست پرسنل دریافت موبایل صرفا پرسنل مجاز طبق ثبت.

16) سرکشی به محوطه و سالن ها و کنترل موارد مشکوک (آتش سوزی روشن کردن دستگاه، صدای غیر عادی از دستگاه و هرگونه موارد غیر عادی).

17) صرفا خودروهای مجاز به محوطه اجازه ورود دارند و از ورود سایر خودروها جلوگیری می شود.

     شرح وظایف عوامل انتظامات و نگهبان کارگاه های ساختمانی

             وظایفی است که با توجه به نوع مکانی که از آن نگهبانی می شود متفاوت است که در این مورد
              
کارگاه ساختمانی مورد نظر می باشد.

ورود و خروج مصالح و تجهیزات فقط با برگه تردد تایید شده توسط نماینده کارفرما انجام و در دفتر مخصوص ثبت می شود.

خودروها هنگام ورود و خروج به کارگاه توسط حراست بازرسی و مشخصات آنها در دفتر ثبت می شود.

ثبت ورود و خروج پیمانکاران با رعایت احترام که قبلا توسط کارفرما هماهنگی شده و اسامی به حراست اعلام شده انجام می شود.

ورود و خروج افراد بعد از پایان فعالیت کارگاه ممنوع می باشد. موارد استثنا قبلا هماهنگ می شود.

اسامی افراد و کارگرانی که شب در پروژه اسکان دارند به حراست اعلام می گردد و ورود افراد غیر از اسامی تایید شده ممنوع می باشد.

پس از اتمام کار روزانه انبار پلمپ شده و در دفتر ثبت و روز بعد با حضور انباردار و حراست فک پلمب انجام می شود.

در صورت هر گونه حادثه یا رخداد غیر قابل پیش بینی مراتب با هماهنگی نماینده کارفرما و مدیر حراست پیگیری خواهد شد.

هر روز گزارش روز قبل طی برگ گزارش وقایع به صورت خلاصه برای نماینده کارفرما ارسال می شود.

 در اتاق مدیر حراست جعبه محل نگهداری کلید طبقات و اتاق های اداری تعبیه شده که کلید اتاق های اداری بعد از تعطیلی در این محل نگهداری می شود تا در صورت بروز اتفاق غیر مترقبه حراست وارد عمل شود.

کلید انبار به صورت لاک و مهر شده در این محل نگهداری و فقط در صورت بروز آتش سوزی و مواقع ضروری به تشخیص سرپرست کارگاه با تنظیم صورتجلسه در حضور نگهبان فک پلمب انجام و درب انبار باز می شود.

 

                    کارهایی که برای نگهبانی ممنوع می باشد.

                ترک پست  – خوابیدن    اجازه عبور به اشخاص غیر مجاز   – استعمال دخانیات –  پوشاندن سر و گوش به حدی که نتواند بشنود -روشن کردن آتش در شب و رفتارهایی که برابر آیین نامه انضباطی
         
تخلف محسوب می شود.

              سر شیفت

               فردی است جهت نظارت و هماهنگی و مدیریت نیروهای همان شیفت

 

            –     وظایف :

                شناخت کامل محل و منطقه استحفاظی هر پست و آشنا نمودن نگهبان با پست مربوط به خودش  – تعویض به موقع پستها

                   – سرکشی مداوم به پستها و رفع نیازمندیهای تعریف شده نگهبانان

          موقعیت نگهبانی :

                محلی است که نگهبان جهت مراقبت محیط و حفاظت نمودن خود در آن قرار می گیرد

             شرایط موقعیت نگهبانی :

                داشتن حداکثر میدان دید –   داشتن حفاظت کامل –   داشتن ارتباط با یکدیگر و کارفرما

          تعویض نگهبان:

               هنگام تعویض پست، نگهبان حق ترک موقعیت نگهبانی را ندارد تا اینکه سر شیفت پست ها را تعویض نماید.

                نکته: باید دانست که اگر افراد نگهبان با هوشیاری کامل مراقب محیط پیرامون خود نباشند، از غفلت آنها استفاده شده اتفاقات غیر مترقبه مثل سرقت، آتش سوزی ، و به وقوع می پیوندد

شرح وظایف لابی من و نگهبانی مجتمع های مسکونی تحت نظر موسسات پلیس محله

لابی من کیست؟

لابی من یا راهنماي ساکنان و ميهمانان رابط هیأت مدیره ساختمان با ساکنان و تضمین کننده آرامش ، آسایش و امنیت آنان است. وی با آگاهی از ویژگی ها، امکانات و خدمات رفاهی فضاهای مشاع و با رعايت ضوابط و قوانين ميهمانداري و مهارت هاي ارتباطي ضمن پذیرش مراجعین به معرفی این امکانات و خدمات و پاسخگويي به سؤالات آنها می پردازد. همچنين با آگاهی نسبت به مسائل ايمني، بهداشتي و امنيتي شغل خود خدمات راهنمايي ميهمانان به اماکن پذیرایی و واحدهای مسکونی و بالعكس و دريافت و استرداد امانات ميهمانان را بر عهده دارد.

وظایف عمومی و اختصاصی:
.1داشتن ظاهری مرتب و آراسته و رعایت شئونات اسلامی
.2اهتمام به تکریم ارباب رجوع، مراجعین و پرسنل
.3حضور مستمر و بهموقع و بدون تأخیر و غیبت بدون هماهنگی در محل کار
.4ملبس به لباس فرم و سایر تجهیزات برای انجام امور نگهبانی
.5رعایت مقررات و ضوابط موسسه
.6رعایت اصول ایمنی و حفاظتی و بهداشتی
.7پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و رفتار مناسب با مراجعین و پرسنل
.8حفظ و حراست از ساختمانها، تاسیسات و اموال

.9کنترل و نظارت بر ورود و خروج مهمانان و سایر مراجعین شرکت
.10کنترل، نظارت و هدایت ورود و خروج و تردد وسایط نقلیه در پارکینگ

.11کنترل و ورود و خروج اثاثیه به مجتمع
.12ورود افراد متفرقه به مجتمع صرفاً با رعایت موارد ذیل امکان پذیر است:
–  احراز هویت شخص

–  تماس با واحدی که قرار است فرد به آنجا مراجعه نماید و اخذ تاییدیه تلفنی و تأیید واحد

.13اتخاذ تدابیر لازم درخصوص مراقبت از خطرات ناشی از آتش سوزی و سایر حوادث غیر مترقبه
.14ساماندهی و ایجاد نظم در برگزاری همایش ها و مراسمات وکنترل ساعات خاتمه که مزاحم استراحت ساکنین نشود.
.15
بازدید، کنترل، نظارت و حفاظت از تماکن مختلف مجتمع به منظور اطمینان از برقراری امنیت
.16تهیه گزارش دقیق  وقایع مهم و اعلام به مسئل حراست.

.17گزارش نویسی نگهبان و لابی من از اتفاقات و جریانهای پیش آمده
.18کنترل کردن دربها و پنجره ها، اتاقها، راهروها، اطراف محیط تحت گشت، راههای نفوذ به مجموعه
تحت کنترل و جاهایی که ممکن است افراد غیرمجاز بتوانند ورود پیدا کنند
.
.19آمادگی کامل در هنگام حوادث و انجام هماهنگی با مدیریت حراست در هنگام بروز حوادث غیر
مترقبه
.20هماهنگی با مدیریت حراست برای پارک خودرو در طول شب و ایام تعطیل در پارکینگ مجموعه

.21بازدید از کلیه پاکینگ ها و سایر اماکن و حصول اطمینان از وضعیت مناسب اماکن، ساختمانها و
.22نگهبان شیفت موظف است در طول ساعات شیفت حضور تمام وقت در موقعیت نگهبانی داشته باشد و
در شرایط اضطراری و زمان اقامه فریضه یک نفر با هماهنگی مسئول حراست جایگزین می شود
.

 1. جلوگیری از حمل اثاثیه بوسیله آسانسور غیر مجاز و هدایت جهت استفاده ار آسانسور مخصوص اثاثیه
 2. برقراری انتظامات مجموعه و خودداری از تجمع در لابی
  25. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف نگهبانی از سوی مقام مافوق

 

آراستگی  ظاهری و پوشیدن لباس فرم مرتب و تمیز ، ضروری است
  در هنگام تغییر شیفت ، اطلاعات کامل را به شیفت بعدی منتقل نمایید و تا حضور نفر شیفت بعد ، از ترک محل خودداری گردد.
حضور به  موقع هنگام تغییر و تحویل شیفت از اصول اولیه بوده و لازم است کاملاً رعایت شود .
آراستگی و نظافت کامل لابی علی خصوص میز آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است . از قرار دادن وسایل اضافی در کشو و داخل میز لابی من خودداری شود

از تردد و توقف سایر پرسنل و حتی ساکنین در پشت میز لابی جلوگیری گردد.
حتی الامکان از ترک لابی خودداری نموده و در صورت اضطرار لازم است یکی از پرسنل آگاه  جایگزین گردد
 
ورود و خروج  افراد غیر ساکن از لابی ، پارکینگ و ….. با دقت  کنترل گردد، وکنترل نقاط مختلف ساختمان و اطراف آن توسط دوربین ها دائماً انجام شود ..
ثبت ورود و خروج پرسنل ساختمان (مدیر عامل ، تاسیساتی ها، نظافت چی ها ، باغبان ، سرویس کاران آسانسور و ….) و افراد دیگر مانند ماموران آب و برق و گاز و مخابرات و…. بدقت انجام پذیرد.
گزارش وقایع مهم و خرابی های احتمالی ساختمان ثبت و در هر شیفت به مدیر عامل ارائه گردد.
در هنگام مواجهه با ساکنین رعایت احترام و شأن آنان با دقت صورت پذیرد . از مداخله در امور شخصی و خانوادگی آنان پرهیز شود.
در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی برای ساکنین که امکان رفع آن توسط لابی من وجود داشته باشد مسئولانه نسبت به پیگیری تا رفع آن اقدام نمایید.
هماهنگی با ساکنین هنگام ورود میهمانان لازم و ضروری است در عین حال نحوه هماهنگی و راهنمایی آنان گرم صمیمی و در شأن مجتمع و ساکنین صورت گیرد.حضور فعال لابی من تضمین کننده آرامش ، آسایش و امنیت ساکنین  ساختمان یا مجتمع است .